จ.ตราด เร่งรัดการก่อสร้างถนนสายบ้านคลองเจ้า บ้านอ่าวใหญ่ อ.เกาะกูด ให้พร้อมรองรับฤดูการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เร่งรัดการก่อสร้างถนนสายบ้านคลองเจ้า บ้านอ่าวใหญ่ อ.เกาะกูด ให้พร้อมรองรับฤดูการท่องเที่ยว (3 พ.ย. 52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเดินทางตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจ้า บ้านอ่าวใหญ่ อำเภอเกาะกูด ว่า ตามที่จังหวัดตราดได้อนุมติงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ในปีงบประมาณ 2552 กว่า 61.66 ล้านบาท ให้สำนักงานทางหลวงชนบทดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร และก่อสร้างสะพานถึง 8 แห่ง พร้อมการก่อสร้างอาคารจุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมงบ้านอ่าวใหญ่ ระยะทางประมาณ 9.29 กิโลเมตร โดยใช้ระยะดำเนินการ 300 วัน โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 21 มกราคม 2553 ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวที่ผ่านมาประสบปัญหาในเรื่องของฝน แต่เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่ไม่มีปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไปแล้วประมาณร้อยละ 60 ทางจังหวัดจึงได้เร่งรัดให้บริษัทผู้รับเหมาเร่งเพิ่มจำนวนคนงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้มาตรฐาน เนื่องจากพื้นที่เกาะกูดมีความลาดชันของถนนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามหากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลของอำเภอเกาะกูดในฤดูการหน้าได้เป็นอย่างดี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!