องคมนตรีห่วงเด็กไม่รักศักดิ์ศรีตัวเอง

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 7 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ว่า ปัญหาเด็กและ เยาวชนที่น่าห่วงที่สุดในขณะนี้คือ ปัญหาวัตถุนิยม บริโภคนิยม ซึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษาทั้งชายและหญิงประพฤติตนไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการหารายได้พิเศษในทางที่ผิด ด้วยการขายบริการ ไม่รักศักดิ์ศรีของตนเอง ถือเป็นโรคร้ายของสังคมที่ผู้ใหญ่จะต้องช่วยกันหาทางแก้ไข จึงอยากฝากให้ครอบครัว และสถาบันการศึกษา แนะนำตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่เด็ก รวมทั้งสอนให้เขารู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ด้วยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติใช้

ศ.นพ.เกษม กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่ตนห่วงอีกอย่างคือ ปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งจากการสำรวจของโพล สำนักต่าง ๆ ที่ออกมา ปรากฏว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่า หากรัฐบาลคอร์รัปชั่นและประชาชนได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไร ตรงนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเราต้องให้ ความรู้แก่เด็กว่า การคอร์รัปชั่นไม่ว่าฝ่ายการเมือง หรือ ข้าราชการ ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดโครงการเผยแผ่ศาสนาฯของมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต และกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นให้และเยาวชนเห็นถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ เช่น หลักคุณธรรมจริยธรรม มารยาทไทย การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสถึงการสอนเด็กว่า ผู้ใหญ่ควรจะให้ความรู้ ความดี แล้วสอนเด็กให้ทำงานเป็น ซึ่งผมได้น้อมนำมาปฏิบัติโดยตลอด จึงอยากให้คนไทยได้นำไปปฏิบัติด้วย โดยเฉพาะพ่อแม่จะต้องสอนให้ลูกเป็นพลเมืองที่ดี คอยอบรมให้ลูกมีความรู้ ความดี และทำงานเป็นด้วย หากผู้ใหญ่ละเลยในสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กและเยาวชนของชาติไม่มีคุณภาพในอนาคต องคมนตรีกล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!