จ.ปราจีนบุรี ดำเนินการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มั่นใจ จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำมีความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ และระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 111,300 ไร่ ระะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2561) ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มพื้นที่ชลประทานแล้ว ยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำสาขาในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี อีกทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม และน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง อีกด้วย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการห้วยโสมง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 และทรงมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการชลประทาน ประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำห้วยพระปรง และลุ่มน้ำห้วยโสมง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและหน้าแล้ง มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปี โครงการนี้จึงได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!