กลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดยะลา กว่า 20,000 คน เตรียมร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ใ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดยะลากว่า 20,000 คน เตรียมร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมนำเยาวชนในสถานศึกษาเชิญธงชาติขึ้นและร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จาการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความสมัครสมานสามัคคี เกิดความรักชาติ ลดความขัดแย้งทางการเมือง ในส่วนของจังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ที่บริเวณศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีกลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า การร่วมร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง นับเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้แสดงออกถึงความรักชาติ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกศาสนิกที่อาศัยอยู่ในจังหวัดยะลา เกิดความรัก สามัคคีกัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพร การแสดง 1 ตำบล 1 อัตลักษณ์ และการรวมพลังของกลุ่มพลังมวลชน นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดยะลา จะมีความพิเศษกว่าจังหวัดอื่น คือ ในเวลา 08.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 จะมีพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมร้องเพลงชาติไทยของเยาวชนในสถานศึกษาของจังหวัดยะลา โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น ที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ซึ่งคาดว่าจะมีเยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำว่า 5,000 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด