ความรู้สึกของผู้แสวงบุญชาวไทยต่อการบริการของรัฐในการประกอบพิธีฮัจย์ประจำปีนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ความรู้สึกของผู้แสวงบุญชาวไทยต่อการบริการของรัฐในการประกอบพิธีฮัจย์ประจำปีนี้ ผู้แสวงบุญชาวไทยพึงพอใจต่อการทุ่มเทในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่คอยให้ความช่วยเหลือจัดการและอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมาดีนะห์ และนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นอย่างมาก คณะเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปติดตามรายงานข่าวและบรรยากาศการประกอบพิธีฮัจย์ รายงานว่า จากการที่ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญชาวไทย ทั้งที่นครมาดีนะห์และนครเมกกะ ปรากฏว่าผู้แสวงบุญชาวไทย โดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความประทับใจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกของภาครัฐ เริ่มตั้งแต่การเปิดสำนักงานจัดทำหนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศที่จังหวัดยะลา และจัดทำเฉพาะกจที่จังหวัดนราธิวาส การจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้เดินทางและญาติพี่น้องของผู้เดินทาง ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และเมื่อเดินทางไปถึงสนามบินฮัจย์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จนถึงเข้าที่พัก ก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยคอยดูแลอำนวยสะดวกเป็นอย่างดี สำหรับการบริการทางแพทย์ก็สามารถช่วยเหลือผู้แสวงบุญได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกรณีผู้แสวงบุญเกิดการเจ็บป่วยไม่สบาย ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการใช้ภาษาติดต่อสื่อสารกับ ชาวซาอุดิอาระเบีย อีกทั้งยารักษาโรคก็มีราคาแพง เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยแพทย์ไทยขึ้น ทำให้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไป นอกจากนี้แล้วผู้แสวงบุญชาวไทยยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแสวงบุญปีนี้สูงมาก อยู่ที่ประมาณ 140,000 150,000 บาทต่อคน แต่สภาพความเป็นอยู่ของผู้แสวงบุญในเรื่องของที่พักและอาหารซึ่งผู้ประกอบการฮัจย์จัดเตรียมให้ มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในระดับวงเงินที่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีค่าใช้จ่ายคนละ 100,000 บาท แต่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่ามาก จึงอยากให้ภาครัฐเข้าไปดูแลควบคุม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และให้ถือว่าการประกอบพิธีฮัจย์เป็นหน้าที่และเกียรติยศของผู้นับถือศาสนาอิสลาม แต่การจัดระบบกิจการฮัจย์เป็นศักดิ์ศรีของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆที่มีผู้แสวงบุญเข้าร่วมกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ศูนย์ข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์ รายงานจากนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!