พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทอดพระเนตรและทรงร่วมกิจกรรมลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ที่จังหวัดตาก คืนวานนี้ (1 พย.52) เวลา 19.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทอดพระเนตรประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ณ บริเวณลานกระทงสายริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โอกาสนี้ ทรงประทานของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมถวายเงินสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 61 ราย ทอดพระเนตรการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ใกล้รุ่ง และการแสดง "ไปเที่ยวเมืองตากกันไหม ตากมีมากกว่าที่คิดของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จบแล้วทอดพระเนตรการแข่งขันกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของชุมชนคุ้มสินไทย ร่วมกับชุมชนดอยคีรี จากนั้นเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงลอยกระทงสายไหลประทีปส่วนพระองค์ ประกอบไปด้วยกระทงสายไหลประทีป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และกระทงสายไหลประทีปของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทอดพระเนตรการแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป 100 ดวง สายที่ 2 ชุมชนเชียงทองเหนือร่วมกับชุมชนเชียงทองใต้ จากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน เสด็จทอดพระเนตรการสาธิตการประดิษฐ์กระทงสายของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล การแสดงหุ่นยนต์สืบสายประเพณีลอยกระทงสาย การสาธิตการจัดกะลา การฟั่นตีนกา การหยอดเทียน การตกแต่งกระทงกะลา การสาธิตการทำกระทงใบตอง และของที่ระลึกกระทงสายจนถึงเวลาประมาณ 22.30 น. เสด็จกลับเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก วันนี้(2 พ.ย.52) เวลา 12.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จประทับรถยนต์ที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปยังศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเสด็จไปยังท่าอากาศยานตาก ประทับเครื่องบินที่นั่ง บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พลโท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 พลตำรวจโท.สุรสีห์ สุนทรศาลทูล ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6 และข้าราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากส่งเสด็จ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด