ประเมินกล้ายางเฟสแรก ก่อนเดินหน้าเฟส2

รมว.เกษตรฯ แนะศึกษาบทเรียนทุจริตกล้ายางเฟสแรก ก่อนเดินหน้าเฟส 2 ลั่นทุกอย่างต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้