แผ่นดินไหวปานกลางที่ตองกา

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ริกเตอร์ ทางตอนเหนือของตองกา ยังไม่มีรายงานความเสียหาย-ผู้เสียชีวิต