ปี53ขึ้นป้ายม.รับใช้สังคมดี

ปูทางจัดอับดับมหา''ลัยไทย

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมสูง ในด้านต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาการศึกษาดีทั้งในและนอกหลักสูตร เป็นต้น เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยมีกำลังใจ และเกิดความตื่นตัว เพราะหากในปีนี้ไม่ได้ก็ต้องพยายามพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้รับการประกาศชื่อในปีต่อไป

ที่ผ่านมามีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย ซึ่งผมเห็นว่าควรให้มีการจัดอันดับอีก แต่ไม่อยากให้หน่วยงานของภาครัฐ โดยเฉพาะ สกอ.เป็นผู้ดำเนินการ ควรให้องค์กรอิสระ องค์กรประชาชน หรือ องค์กรสังคมที่น่าเชื่อถือเข้ามาจัดให้ ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอน แต่ต้องยอมรับว่าเมื่อมีการจัดอันดับก็จะมีทั้งเสียงชมและต่อต้าน เพราะเป็นเรื่องที่มีผลได้และผลเสียแก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเกิดการยอมรับ เบื้องต้นควรปรับวิธีการจัดอันดับ เป็นการประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านต่าง ๆ ไปก่อน ในลักษณะเดียวกับการคัดเลือกมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ดร.สุเมธ กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!