พังงาปิดพื้นที่เสี่ยงโควิดระบาด หลังพบการระบาดในแคมป์คนงาน ฟาร์มกุ้ง และร้านค้า

พังงาปิดพื้นที่เสี่ยงโควิดระบาด หลังพบการระบาดในแคมป์คนงาน ฟาร์มกุ้ง และร้านค้า

พังงาปิดพื้นที่เสี่ยงโควิดระบาด หลังพบการระบาดในแคมป์คนงาน ฟาร์มกุ้ง และร้านค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พังงาประกาศคำสั่งด่วนปิดพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิดระบาดหนักโคกกลอยและท้ายเหมือง

บริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3006 สายนาใต้-ไร่ด่าน หมู่ 5 หมู่ 6 จนถึง หน้ามัสยิดบ้านเขาปิหลาย หมู่ 14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อสม. ชรบ. ตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 หลังจากทาง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีมติร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ประกาศคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2486/2564 ลงวันที่ 20 ส.ค. 64 มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรื่องปิดสถานที่ในพื้นที่อ.ตะกั่วทุ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อโควิดในกลุ่ม แคมป์คนงาน กลุ่มฟาร์มกุ้ง และ ร้านจำหน่ายสินค้าปลีกและส่ง ของพื้นที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง เบื้องต้นได้นำส่งผู้ติดเชื้อส่งโรงพยาบาลสนาม และทำการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมตั้งด่านจุดสกัดไม่ให้บุคคลในพื้นที่เข้า-ออก เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อระบาด

ต่อมาทางจังหวัดพังงาได้ประกาศคำสั่งเพิ่มเติม ที่ 2507/2564 ลงวันที่ 20 ส.ค.64 มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรื่องปิดสถานที่ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง ในพื้นที่ ซอยหลังป้อม 1 และ ซอยหลังป้อม 2 หมู่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดสกัดจุดตรวจ โดยปิดกั้นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมห้ามเคลื่อนย้ายบุคคล ในพื้นที่และห้ามบุคคลนอกเข้าภายในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ติดเชื้อออกจากพื้นที่นำส่ง โรงพยาบาลสนามพุทธรักษาอำเภอท้ายเหมือง ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้นำส่ง LQ เพื่อกักตัวในพื้นที่ของทางตำบลท้ายเหมืองจัดไว้ให้ จากการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทำให้จังหวัดพังงามีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วร่วมจำนวน 953 ราย