เช็กหรือยัง? ไทยร่วมใจ แจ้งคิวใหม่ ผู้ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด ตั้งแต่ 1-8 ก.ค.

เช็กหรือยัง? ไทยร่วมใจ แจ้งคิวใหม่ ผู้ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด ตั้งแต่ 1-8 ก.ค.
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ ประกาศเรื่องคิวใหม่ ผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน โควิด-19 โดยระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน กทม. เพื่อความสะดวก ไทยร่วมใจจะเปิดลงทะเบียนผ่านทางสายด่วน ศูนย์ประสานงานฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขณะที่ ผู้มีอายุ 18-59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีนกับไทยร่วมใจเดิม ลงทะเบียนไว้วันที่ 1-8 ก.ค. 2564 ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 7-10 ส.ค. 2564 โดยคิวใหม่มีดังนี้

  1. คิวฉีดเดิม วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นคิวใหม่ วันเสาร์ที่ 7 ส.ค. 2564

  2. คิวฉีดเดิม วันเสาร์ที่ 3 ก.ค. 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นคิวใหม่ วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2564

  3. คิวฉีดเดิม วันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2564 ถึง วันอังคารที่ 6 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นคิวใหม่ วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 2564

  4. คิวฉีดเดิม วันพุธที่ 7 ก.ค. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็นคิวใหม่ วันอังคารที่ 10 ส.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม 25 สถานที่ฉีดวัคซีน และ เวลา ยังคงเป็นไปตามคิวฉีดวัคซีนเดิม สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในวันนัดใหม่ข้างต้น กรุณาติดต่อสายด่วนวัคซีน 1516 ส่วนผู้มีคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่ 9 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

ไทยร่วมใจ