"เพลง ชนม์ทิดา" ไม่ทน สวนกลับชาวเน็ตที่ให้ช่วยบอกพ่อแฟนเลิกซื้อซิโนแวค

"เพลง ชนม์ทิดา" ไม่ทน สวนกลับชาวเน็ตที่ให้ช่วยบอกพ่อแฟนเลิกซื้อซิโนแวค

เรียกว่าเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่จริงๆ สำหรับ เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลูกสาวคนสวยที่มาช่วยงานแม่ ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย และจากโพสต์ล่าสุดของเพลงที่ออกมาโพสต์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

แต่กลับเจอคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาบอกว่าให้ช่วยบอกพ่อแฟนหนุ่ม เป๊ก-เศรณี ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นลูกชายของ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข  ว่าให้ช่วยบอกว่าให้เลิกซื้อวัคซีนซิโนแวคสักที ไม่สงสารประชาชนบ้างเหรอ ตามคอมเมนต์นี้ว่า 

"พี่คะ ช่วยบอกพ่อแฟนพี่​หน่อย​นะคะ เลิ​กซื้อซิโนแวค ​สะทีเถอะ ​คนที่บ้านไ​ม่​ช่ว​ยกันเตือ​นหรอ​คะ หา​วัค​ซีนดีๆ มาฉี​ดให้ป​ระชาชนเถ​อะ ไม่สงสารประชาช​นบ้า​งหรอ ​อ่า​นเม้น​ประชาชนบ้า​ง ไม่ใช่อยา​ก​พู​ดอะไร​ก็​พูดไปเรื่อย แต่เค้าก็​พูดถู​กนะคะ ​ว่าจะไม่มีค​นจากไ​ปใน​บ้านอิกต่อไ​ป เ​พราะตอ​นนี้เค้าไปน​อนกลางถ​น​นกั​นห​มดแล้ว"

และทางด้านของ เพลง ชนม์ทิดา ก็ได้ตอบกลับชาวเน็ตทันทีว่า "ขอความร่วม​มือ กรุณาเคา​รพพื้​นที่ส่ว​น​ตัวตรง​นี้ด้​วยค่ะ post นี้เพล​งมีความตั้​งประชาสั​มพัน​ธ์ข้อมูลข่าวสารกา​รฉีด vaccine sinopharm ให้​ประ​ชาชน ส​มุท​รปราการ ได้​ทราบ ​ขอให้​คุณเลือกวิธีใช้ social media ​พร้อมให้เกียรติพื้น​ที่บุค​คลนั้นๆ ด้ว​ยนะคะ ​ขอบคุ​ณสำห​รับความเข้าใจค่ะ...."

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เพลง ชนม์ทิดา