สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

กรมการแพทย์ เผย สถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิดในเขต กทม. น่าเป็นห่วง

กรมการแพทย์ เผย สถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิดในเขต กทม. น่าเป็นห่วง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการแพทย์ ชี้แจง สถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิดในเขต กทม. น่าเป็นห่วง แต่ยืนยันทุกภาคส่วนเร่งหาให้ผู้ป่วยอย่างเร็วที่สุด

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่มากกว่า 1,000 รายต่อวัน เป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือน ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มสีแดง คือกลุ่มที่มีอาการหนัก จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการปานกลางหรือมีปัจจัยเสี่ยง จำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม ทำให้มีความต้องการเตียงในกลุ่มนี้สูงขึ้น

ข้อมูลจากวันที่ 21 มิถุนายน 2564 พบว่าในขณะนี้จำนวนเตียงในสถานพยาบาลภาครัฐ ผู้ป่วยโควิดสีแดงมีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 409 ราย เหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีแดง เพียงประมาณ 20 เตียงเท่านั้น ซึ่งต้องเก็บไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะฉุกเฉิน หรือต้องรับการผ่าตัด หรือการช่วยเหลือเร่งด่วน

ในขณะที่ผู้ป่วยโควิดสีเหลืองมีจำนวนครองเตียง อยู่ที่ 3,937 ราย และเหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีเหลืองอีกประมาณ 300 รายเท่านั้น จากสถานการณ์ที่จำนวนเตียงเหลือน้อย

ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการประสานงานผ่านระบบจัดหาเตียง 1668 มีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากต้องบริหารเตียงที่เหลืออยู่ก่อน จึงจะสามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้

ทำให้สถานการณ์เตียงโรคโควิด 19 ในเขต กทม. ณ ขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมาก แต่ขอยืนยันว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด 19 ได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ กรมการแพทย์