โอลิมปิก 2020

คลัสเตอร์เปาะยานิ ศูนย์มัรกัสยะลา ระบาดลุกลาม 12 จังหวัด ติดเชื้อแล้ว 402 ราย

คลัสเตอร์เปาะยานิ ศูนย์มัรกัสยะลา ระบาดลุกลาม 12 จังหวัด ติดเชื้อแล้ว 402 ราย
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

 (21 มิ.ย.64 ) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ได้เปิดเผยถึง คลัสเตอร์เปาะยานิ ที่พบการระบาดที่ บ้านเปาะยานิ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยได้รับแจ้งจาก สสจ.ยะลา มีรายงานแจ้งว่า โรงเรียนสอนศาสนาในศูนย์มัรกัสยะลา มีผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดหลายราย คาดว่ามีการระบาดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการรายงานว่าเป็นคลัสเตอร์ จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งมีการทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเมื่อนักเรียนเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยไม่ผ่านการคัดกรองหาเชื้อ ก็ได้นำเชื้อไปแพร่ระบาดในพื้นที่ของตนเอง 

ทั้งนี้ คลัสเตอร์เปาะยานิ จ.ยะลา มีผู้ป่วยสะสมเชื่องโยงแล้ว 402 ราย แบ่งเป็น

 • นราธิวาส 111 ราย
 • ยะลา 102 ราย
 • สตูล 46 ราย
 • ปัตานี 46 ราย
 • สงขลา 36 ราย
 • กระบี่ 18 ราย
 • พัทลุง 13 ราย
 • นครศรีธรรมราช 10 ราย
 • สุราษฎ์ธานี 9 ราย
 • พังงา 5 ราย
 • ตรัง 3 ราย
 • ภูเก็ต 3 ราย

ทาง นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกคำสั่งควบคุมการแพร่ระบาดในศูนย์ดะวะห์แห่งประเทศไทย (ศูนย์มัรกัสยะลา) และมัรกัสตาเซะ (เมดานมาดีนาตุลนูร) โดยห้ามนักเรียนกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆ และบุคคลอื่นใดเข้า-ออกพื้นที่ดังกล่าว หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้ขออนุญาตต่อประธานศูนย์ดะวะห์แล้วแต่กรณี และต้องรายงานตัวให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลาทราบ ทั้งนี้ ต้องกำหนดเวลาเดินทางออกและกลับพื้นที่ดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีโต้แย้ง หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษตามกฎหมายต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ คลัสเตอร์เปาะยานิ