ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ถึงไทยพรุ่งนี้ เริ่มฉีดได้ 25 มิ.ย.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ถึงไทยพรุ่งนี้ เริ่มฉีดได้ 25 มิ.ย.
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดไทม์ไลน์วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขนส่ง โดยจะมาถึงประเทศไทยในวันที่ 20 มิ.ย.64 หลังจากนั้นวันที่ 21-22 มิ.ย.64 จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวันที่ 23-24 มิ.ย.64 ดำเนินการจัดส่งวัคซีนกระจายสู่สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกฯ ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนตัวเลือกฯ วันแรกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 25 มิ.ย.64

ทั้งนี้ ขอให้องค์การและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว ดำเนินการติดต่อกับสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ เพื่อให้สถานพยาบาลดังกล่าวยืนยันการให้บริการฉีดวัคซีนในระบบ

สำหรับสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วให้ลงทะเบียนเข้าระบบทางเว็บไซต์ เพื่อดำเนินการกดปุ่มตอบรับการให้บริการแต่ละองค์กรและบริษัท พร้อมทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมกลุ่ม “ระบบ IT วัคซันตัวเลือก” ทางเฟซบุ๊ก 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์