#นักข่าวสายSanook

คลัสเตอร์ใหม่ที่เขาย้อย ติดเชื้อแล้ว 54 ราย แพร่เชื้อในโรงงานอุปกรณ์การแพทย์

คลัสเตอร์ใหม่ที่เขาย้อย ติดเชื้อแล้ว 54 ราย แพร่เชื้อในโรงงานอุปกรณ์การแพทย์
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มคลัสเตอร์โรงงานภายใน จ.เพชรบุรี ที่ผ่านมานั้น ทางจังหวัดมีมาตรการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังเชิงรุกในโรงงานอื่นๆ ภายในจังหวัด เพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี  ได้รับรายงานการสอบสวนโรคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จำนวนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานลูกจ้างหรือแรงงานในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจากการตรวจเชิงรุก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย และวันที่ 15 มิถุนายน พบผู้ติดเชื้ออีกจำนวน 49 ราย รวมทั้งหมด 54 ราย

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการดังกล่าว  คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีจึงออกคำสั่ง ห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากบริษัทเอ็มเมอรัลด์ฯ และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอเขาย้อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสถานที่บริษัท ให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยให้ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ หากพบบุคคลใดมีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ดำเนินการส่งตัวไปแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการในสถานที่จังหวัดกำหนด  ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เขาย้อย