ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งปิดระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ระยะแรก 18 มิ.ย.นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งปิดระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ระยะแรก 18 มิ.ย.นี้
อีจัน

สนับสนุนเนื้อหา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งเตรียมปิดระบบลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กร และหน่วยงาน) ในวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.64 เวลา 16.00 น. และไม่รับแก้ไขเอกสาร จำนวนการขอรับวัคซีนและข้อมูลใดๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.64 เป็นต้นไป กรุณาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่ง

โดยในขณะนี้ได้มีองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับ วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ผ่านช่องทางออนไลน์ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. มีจำนวนเพิ่ม 2,782 องค์กร ยอดองค์กรสะสม จำนวน 12,793 องค์กร

จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร 581,793 คน ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสม 4,242,409 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสาร

องค์กรที่ยื่นความประสงค์สามารถติดตามประกาศการจัดสรร วัคซีนตัวเลือก ทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์