อ้าว อ้าว อ้าว! ผู้ประกันตนเซ็ง เลื่อนฉีดวัคซีนสิทธิ ม.33 ได้ฉีดอีกครั้ง 28 มิ.ย.

อ้าว อ้าว อ้าว! ผู้ประกันตนเซ็ง เลื่อนฉีดวัคซีนสิทธิ ม.33 ได้ฉีดอีกครั้ง 28 มิ.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่มีรายงานข่าวสำนักงานประกันสังคม จะหยุดปรับปรุงการให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนเป็นการชั่วคราว ว่า เป็นเรื่องจริง โดยจะหยุดปรับปรุงการให้บริการทั้งหมด 45 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 12-27 มิ.ย.นี้ เพื่อเคลียร์ยอดพนักงาน หรือแรงงานของบริษัทต่างๆ ที่จะรับการฉีดวัคซีน กับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากพบปัญหา บางบริษัทส่งยอดพนักงานเข้ามาจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายจริง กลับมีจำนวนไม่ตรงกับยอดที่แจ้งไว้

ทั้งนี้ ได้ขอให้ฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทที่เคยส่งยอดพนักงานเข้ามา นำกลับไปปรับปรุง ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงจำนวนพนักงานที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้การฉีดวัคซีนหลังจากที่กลับมาเปิดบริการแล้ว เป็นไปด้วยความราบรื่น

นายสุชาติ ย้ำว่า การหยุดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เพราะปัญหาได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอ ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1 ล้านโดส ซึ่งได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนในระบบไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.