ผลงานเด็ด''บิ๊กจิ๋ว''

กลับมาถูกล็อกเป้าปรับโฟกัสที่ บิ๊กจิ๋ว พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกฯกันอีกครั้ง หลังจากตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทย กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันตา ทั้งนี้ ขอย้อนผลงานของ พล.อ.ชวลิต ที่เคยสร้างตำนานเอาไว้สมัยเป็น ผบ.ทบ.

หนึ่งในนั้นคือ การปฏิบัติราชการสนองในโครงการน้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หรือ โครงการอีสานเขียว สมัยที่ ช.1 รอ. ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึง ปี 2533 เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ในการทำการเกษตร และแหล่งเก็บน้ำในจังหวัดทางภาคอีสาน ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ โดยมีโครงการพัฒนาพื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในระยะแรกมากถึง 272 โครงการ

และอีกหนึ่งโครงการที่ บิ๊กจิ๋ว เข้าไปมีส่วนร่วมที่เป็นการสร้างฐานมวลชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2532 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาผสมผสาน กับการปราบปรามในรูปแบบของโครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ ในชื่อ โครงการฮารับปันบารู ซึ่งได้ทำให้สถานการณ์ปัญหาพื้นฐานดังกล่าวคลี่คลายไปอย่างมาก ในระดับที่น่าพอใจยิ่ง.