WHO รับรองวัคซีนโควิด "ซิโนแวค" ให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน ตัวที่ 2 ของจีนต่อจาก "ซิโนฟาร์ม"

WHO รับรองวัคซีนโควิด "ซิโนแวค" ให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน ตัวที่ 2 ของจีนต่อจาก "ซิโนฟาร์ม"

WHO รับรองวัคซีนโควิด "ซิโนแวค" ให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน ตัวที่ 2 ของจีนต่อจาก "ซิโนฟาร์ม"
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

องค์การอนามัยโลกให้การรับรองวัคซีนป้องกันโควิดจาก "ซิโนแวค" แล้ว นับเป็นวัคซีนตัวที่สองของจีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉินต่อจากซิโนฟาร์ม

วันนี้ (1 มิ.ย.) องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ให้การรับรองวัคซีน "โคโรนาแวค (CoronaVac)" วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่พัฒนาโดยซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติจีน สำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินแล้ว ถือเป็นวัคซีนตัวที่สองของจีนที่ได้รับการอนุมัติต่อจากวัคซีนซิโนฟาร์ม และเป็นการเปิดทางให้วัคซีนซิโนแวคสามารถใช้ได้ในกลุ่มประเทศยากจน

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินโดยองค์การอนามัยโลก ถือเป็นการส่งสัญญาณถึงหน่วยงานต่างๆ ในระดับชาติที่กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน นอกจากนั้น ยังเป็นการอนุมัติให้เกิดการผนวกวัคซีนซิโนแวคเข้าสู่โครงการโคแวกซ์ (COVAX) ซึ่งเป็นโครงการจัดหาวัคซีนให้แก่กลุ่มประเทศยากจน ซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่จากการขาดแคลนวัคซีน

ในขณะที่คณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน (SAGE) ออกแถลงการณ์ระบุว่า แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนซิโนแวคแก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเว้นระยะ 2-4 สัปดาห์ก่อนการรับวัคซีนโดสที่สอง ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์อายุสูงสุด เนื่องจากข้อมูลวิจัยบ่งชี้ว่า วัคซีนซิโนแวคมีแนวโน้มที่จะมีผลเชิงป้องกันในผู้สูงอายุ

sinovac-who-eul

การประกาศรับรองวัคซีนซิโนแวคเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมของกลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ WHO ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนที่จะได้ข้อสรุปดังกล่าว หลังจากทำการพิจารณาข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน รวมถึงกระบวนการในการผลิตวัคซีนของบริษัท

ทั้งนี้ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคในกลุ่มประชากรตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าวัคซีนดังกล่าวสามารถป้องกันการป่วยแบบแสดงอาการได้ 51% และป้องกันการเข้าโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 รุนแรงได้ 100%

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook