เชียงใหม่เผยข้อมูลช็อก แม่อุ้มท้องติดโควิด ส่งผลให้ทารกในครรภ์เสียชีวิต

เชียงใหม่เผยข้อมูลช็อก แม่อุ้มท้องติดโควิด ส่งผลให้ทารกในครรภ์เสียชีวิต
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน โดย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,020 ราย รักษาหายแล้ว 3,565 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 439 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่จนถึงขณะนี้อยู่ที่ 16 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 334 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 70 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 27 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 8 ราย

ขณะที่การตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัส วันนี้ได้ทำการตรวจมากขึ้นถึง 1,549 ราย ตรวจพบผู้มีผลบวกน้อยลงเพียงร้อยละ 8.12 ขณะที่สาเหตุของการติดเชื้อในระยะหลังมานี้เป็นติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวเป็นหลัก ส่วนสถานที่ทำงาน ชุมชน การนำเข้าจากต่างพื้นที่ และการสัมผัสในสถานบันเทิงลดน้อยลง ด้านการสุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ห้างบิ๊กซี แม่เหียะ ได้ทำการตรวจไปทั้งหมด 170 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด และในวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกที่สถานีขนส่งอาเขต จำนวน 191 ราย ซึ่งจะทราบผลการตรวจในวันนี้

สำหรับคลัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่คือคลัสเตอร์ในบริษัทขนส่งสินค้า ซึ่งพบด้วยว่า ภรรยาของพนักงานบริษัทดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้บุตรในครรภ์เสียชีวิต นอกจากนี้พบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่ม 1 คลัสเตอร์ที่บ้านแพะ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง ซึ่งมีการระบาดในครอบครัวจากการไปร่วมงานศพในหมู่บ้าน และติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานและคนในครอบครัวอีกพื้นที่หนึ่ง ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด 10 ราย ทางหมู่บ้านจึงได้ทำการปิดบริเวณพื้นที่เสี่ยงแล้ว พร้อมทำการค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงมาทำการตรวจหาเชื้อ พบมีผู้ติดเชื้อกระจายไปยังพื้นที่บ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า และบ้านมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง ด้วย จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการอื่นใดที่เข้าข่ายโรคโควิด-19 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจำนวน 10 ราย ในพื้นที่บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งเรื่องมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากเฉพาะบางพื้นที่ โดยห้ามจัดงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 10 คน เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและการติดเชื้อเพิ่มเติมในพื้นที่

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการตรวจพบการกลายพันธุ์ของโรค คือไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียในหลายประเทศ โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ปกติจะถูกกักตัวในสถานกักกันในรูปแบบ State Quarantine, Alternative State Quarantine, Local Quarantine ซึ่งขณะนี้ได้มีการเน้นย้ำและเข้มงวดในการควบคุมดูแลกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียแล้ว

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียแล้วเข้ามาในช่องทางที่ผิดกฎหมาย เข้ามาอยู่ในชุมชน/หมู่บ้าน จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวัง หากพบว่ามีบุคคลที่สงสัยว่าจะเดินทางมาจากประเทศอินเดียตามช่องทางที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ขอให้แจ้งไปยังอำเภอ หรือกำนันในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และส่งเข้ากักกันในสถานที่ของจังหวัดต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เชียงใหม่