กทม.เตรียมแยกผู้ที่ไม่ติดโควิด ออกจากแคมป์คนงานหลักสี่ ลดความแออัด

กทม.เตรียมแยกผู้ที่ไม่ติดโควิด ออกจากแคมป์คนงานหลักสี่ ลดความแออัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อในแคมป์คนงานก่อสร้าง เขตหลักสี่ ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนคนงานทั้งหมด 1,667 คน ติดเชื้อ 680 คน และส่งโรงพยาบาลแล้ว 120 คน ส่วนผู้ที่เชื้อที่เหลืออยู่ระหว่างการประสานไปรักษาที่โรงพยาบาล จ.ฉะเชิงเทรา และสระบุรี โดยระหว่างที่ผู้ติดเชื้อรอการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ ทางสำนักงานเขตได้ดำเนินการประสานกับบริษัทให้จัดทีมแพทย์ และพยาบาลคอยอำนวยความสะดวกเบื้องต้น หากเกิดกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน

ส่วนคนงานที่ตรวจไม่พบเชื้อจะส่งตัวไปพักที่ไซต์งานจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อออกจากการกัน และลดความแออัดภายในแคมป์คนงาน

ซึ่งขณะนี้ไซต์งานจุฬาภรณ์ อยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่ ทั้งที่พักและห้องน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และพร้อมให้คนงานเข้าพักได้ ในอีก 2 วัน ส่วนบรรยากาศรอบพื้นที่แคมป์คนงาน เขตหลักสี่ พบว่าร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่ปิดเงียบ มีเพียงเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุดเข้าออก และมีป้ายติดประกาศไม่ให้คนงานออกจากแคมป์โดยเด็ดขาด รวมทั้งประตูมีการล็อกอย่างแน่นหนา

ขณะเดียวกัน ในส่วนของเสบียงอาหาร พบว่าทางบริษัทได้จัดตัวแทนที่สวมชุดป้องกัน PPE ถุงมือ และหน้ากากอนามัย ทำหน้าที่ลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม เข้าไปให้คนงานที่อาศัยอยู่ภายใน ส่วนขยะมูลฝอย ที่จากภายในแคมป์ จะถูกคัดแยกใส่ในถุงสีแดง ซึ่งถือเป็นขณะติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยในการนำไปกำจัดต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้าง เขตหลักสี่ พบว่ามีจำนวนประมาณ 4,000 คน ที่มีความเสี่ยงทางสำนักงานเขตจึงได้เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ที่บริเวณไซด์งานก่อสร้างจุฬาภรณ์ ซึ่งตลอดช่วงเช้าวันนี้พบว่ามีประชาชนและคนงานต่างด้าว จาก 8 แคมป์คนงาน ที่อยู่รอบพื้นที่นำเอกสารส่วนตัวหรือพาสปอร์ต ต่อแถวเข้าการตรวจหาเชื้อโควิด โดยที่ไซต์งานก่อสร้างจุฬาภรณ์แห่งนี้ เปิดรับตรวจเชิงรุกวันละ 1,000 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคมนี้