ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่สถาบันประสาทวิทยา

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่สถาบันประสาทวิทยา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วานนี้(17 พ.ค.) ที่สถาบันประสาทวิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อม ชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แก่สถาบันประสาทวิทยาจำนวน 1 เครื่อง เพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาเป็นผู้รับมอบ เป็นความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังปัจจุบันได้เข้าร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยโรค covid-19 ซึ่งมีจำนวน 85 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีภาวะแทรกซ้อนจากอาการป่วยอื่นร่วมด้วยเช่นป่วยเป็นโรคพาร์กินสันโรคหลอดเลือดสมอง Stroke โรคเบาหวานและโรคความดันเป็นผู้ป่วยติดเตียงสำหรับเครื่องเอกซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สามารถส่งข้อมูลการวินิจฉัยของผู้ป่วยเปลี่ยนแพลตฟอร์มต่างๆช่วยให้แพทย์วิเคราะห์ตรวจหาร่องรอยของโลกได้ทันทีและยังตรวจจับแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติด้วยจุด detections ช่วยให้แพทย์เห็นปกติได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ในหลวง