อยุธยาวุ่น เจ้าหน้าที่อำเภอนครหลวงติดโควิด กลุ่มเสี่ยงติดด้วยอีก 3 ราย

อยุธยาวุ่น เจ้าหน้าที่อำเภอนครหลวงติดโควิด กลุ่มเสี่ยงติดด้วยอีก 3 ราย
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 17 พฤษภาคม  นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอนครหลวง ติดเชื้อโควิดเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 603 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้สั่งการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง กักตัวและตรวจหาเชื้อรวมทั้งสิ้น 25 ราย 

ผลการตรวจผู้สัมผัสกับเจ้าหน้าที่รายมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 3 ราย   ทั้งนี้ทางอำเภอได้รายงานไปยัง นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยดำเนินการสั่งปิดส่วนงานทะเบียนอำเภอนครหลวง  ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม  และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 18 พฤษภาคม

นอกจากนี้ปิดให้บริการประชาชนในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชน สรรพากรพื้นที่สาขา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอ สำนักงานที่ดินอำเภอ และหน่วยงานสัสดี โดยปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2564 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 20 พฤษภาคม