คนโอด WFH รายจ่ายเพิ่ม ค่าน้ำ-ค่าไฟพุ่ง เชื่อลดแพร่โควิด-19 ได้

คนโอด WFH รายจ่ายเพิ่ม ค่าน้ำ-ค่าไฟพุ่ง เชื่อลดแพร่โควิด-19 ได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล คนโอด WFH รายจ่ายเพิ่ม ค่าน้ำ ค่าไฟพุ่ง เชื่อ ช่วยลดการแพร่เชื้อโควิดได้ งานสำเร็จประมาณ 70.33%

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,553 คน เรื่อง ทำงานที่บ้านหรือ Work From Home (WFH) ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2564
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.72 ระบุ ทำงานที่บ้านช่วงโควิด-19 รองลงมา ร้อยละ34.45 ระบุ ทำทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ร้อยละ 22.83 ระบุ ไม่ได้ทำงานที่บ้าน

เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการทำงานที่บ้าน พบว่า ร้อยละ 74.82 ระบุ รู้สึกปลอดภัย/ช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด-19 รองลงมา ร้อยละ 48.60 ระบุ เป็นการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ/ให้ความร่วมมือในการอยู่บ้าน ร้อยละ 44.05 ระบุ มีเวลาให้ตัวเองและครอบครัวมากขึ้น

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 88.33 ระบุ ทำงานที่บ้านลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขณะร้อยละ 65.80 ระบุ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต

พร้อมกันนี้ มองความสำเร็จของผลงาน จากการทำงานที่บ้าน (Work From Home) สำเร็จประมาณ 70.33%

เมื่อถามถึงความชื่นชอบระหว่างทำงาน “ที่ทำงาน”กับ ทำงาน “ที่บ้าน” พบว่า ร้อยละ 37.17 ระบุ ชอบทั้ง 2 แบบพอๆกัน รองลงมา ร้อยละ 36.13 ระบุ ชอบการทำงานที่ทำงานมากกว่า ร้อยละ 18.10 ระบุ ชอบการทำงานที่บ้านมากกว่า

ท้ายที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.66 ระบุ ทำงานที่บ้านช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ รองลงมาร้อยละ 13.14 ระบุ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.20 ระบุ ช่วยไม่ได้