สกัดโควิด! สั่งปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี–ตลาดสดสมบัติ แบ่ง 2 ฝั่ง สีแดง 14 วัน-เขียว 7 วัน

สกัดโควิด! สั่งปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี–ตลาดสดสมบัติ แบ่ง 2 ฝั่ง สีแดง 14 วัน-เขียว 7 วัน
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าฯ นนทบุรี มีคำสั่งปิด ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี-ตลาดสดสมบัติ สกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบ่งเป็น 2 ฝั่ง สีแดง 14 วัน-เขียว 7 วัน

วานนี้ (10 พ.ค.) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1294/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40 ) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยมีเนื้อหาระบุ คำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม ชั่วคราวดังนี้

 

ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสดสมบัติ ให้ปิดต่อเนื่อง 14 วัน ตั้งแต่ 11 -24 พ.ค.2564 รวมทั้ง ปิดสถานที่โดยรอบตลาดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสดสมบัติ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 11 -24 พ.ค.2564 ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ ร้านค้า รถเข็น หาบเร่ แผงลอยทุกประเภท

 

ปิดสถานที่ อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ ร้านค้า รถเข็น หาบเร่ แผงลอยทุกประเภท ฝั่งเดียวกับตลาดทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่แยกศรีพรพรรค์ถึงท่าน้ำนนทบุรี ยาวต่อเนื่องถึงถนนริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ทั้ง 2 ฝั่งจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม

ปิดสถานที่ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสดสมบัติ เป็นเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 11-17 พ.ค.2564

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้ประกอบการโรงงาน สถานประกอบการ หอพัก และชุมชนแออัด