โควิดนนทบุรี ป่วยพุ่ง 109 ราย! แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ เจ้าหน้าที่รัฐ ติดเชื้อระนาว

โควิดนนทบุรี ป่วยพุ่ง 109 ราย! แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ เจ้าหน้าที่รัฐ ติดเชื้อระนาว
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานว่า พบผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 109 ราย สาเหตุส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว ตลาดสด และสถานที่ทำงาน เพศหญิง 65 รายเพศชาย 44 ราย ต่างชาติ 8 ราย (เมียนมา 6 ราย ลาว 2 ราย)

ภูมิลำเนาอำเภอเมืองนนทบุรี 59 ราย อำเภอบางบัวทอง 18 ราย อำเภอบางกรวย 14 ราย อำเภอปากเกร็ด 9 ราย อำเภอบางใหญ่ 7 ราย อำเภอไทรน้อย 5 ราย

มีอาการ 56 ราย (51%) ไม่มีอาการ 53 ราย (49%)

แบ่งเป็นสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 108 ราย และยังไม่ทราบสาเหตุ 1 ราย

  • ตลาดเทศบาลนครนนทบุรี

– อาชีพขายไก่ ที่ตลาดสมบัติ ซ.พิบูลสงคราม 21 สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน ร้านขายกุ้ง
– ขายของตลาดท่าน้ำนนท์ สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
– ค้าขายหมูสด ตลาดสมบัติ คัดกรองเชิงรุกตลาดนนท์
– อาชีพ ค้าขายขายผัก ตลาดซอยแสงเทียน คัดกรองเชิงรุกตลาดนนท์
– ค้าขายขายหมูสด สมบัติตลาดสด ซอยแสงเทียน

  • สถานที่อื่นๆ

– สำนักงานกฎหมายเพื่อประชาชนบางศรีเมือง 4 ราย
– ขับรถวินมอเตอร์ไซค์ หมู่บ้านพฤกษ์ลดา สัมผัสผู้ติดเชื้อ
– นักศึกษาบ้านสมเด็จ ร้านอาหาร ยาโยอิ สาขาชัยพฤกษ์
– อาชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม กทม.
– กรมคุมประพฤติ ตึก A ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
– จนท.ทรัพยากรบุคคล กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คัดกรองเชิงรุกเมืองทองธานี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครนนทบุรี ขอประกาศปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสมบัติ เพิ่มเติมเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-14 พ.ค. 64 ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ลดลง อาจมีการขยายเวลาปิดต่อไปอีกโดยเทศบาลนครนนทบุรีจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่น และทำความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสมบัติทั้งหมด

ดังนั้น เทศบาลนครนนทบุรี ขอประกาศปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสมบัติ เป็นเวลา 7 วัน ในวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2564   พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนทุกท่านดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ ให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ในส่วนของร้านอาหารก็ให้ลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น