“ดอน” ชง 3 แนวทางแก้ไม่เท่าเทียมเข้าถึงวัคซีน ในเวที ECOSOC

“ดอน” ชง 3 แนวทางแก้ไม่เท่าเทียมเข้าถึงวัคซีน ในเวที ECOSOC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

“ดอน”ประชุมเศรษฐกิจสังคมUNเสนอ3แนงทางร่วมมือกันแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบออนไลน์ในการประชุมคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) ระดับรัฐมนตรี สมัยพิเศษ เรื่อง “A Vaccine for All” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยเสนอให้นานาประเทศร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ โดยเน้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

(1) การเพิ่มกำลังผลิตและความสามารถการกระจายวัคซีนที่ทั่วถึง โดยไทยสามารถเป็นแหล่งการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกแหล่งสำหรับภูมิภาค อีกทั้งไทยกำลังพัฒนาวัคซีนของไทยเองซึ่งจะสามารถสนับสนุนความพยายามของประชาคมโลกได้

(2) ประเทศต่าง ๆ ควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเร่งส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

และ (3) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ECOSOC และสมัชชาสหประชาชาติโดยโยงการหารือแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนและยารักษาโรคที่เท่าเทียม กับการดำเนินการด้านการพัฒนาและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม