ม.เกษตรศาสตร์ พบนิสิต-บุคลากร ติดเชื้อโควิดแล้ว 40 ราย เปิดไทม์ไลน์กระจายทุกคณะ

ม.เกษตรศาสตร์ พบนิสิต-บุคลากร ติดเชื้อโควิดแล้ว 40 ราย เปิดไทม์ไลน์กระจายทุกคณะ
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วานนี้ (15 เม.ย.64) เฟซบุ๊ก Kasetsart University เผยแพร่ประกาศเรื่อง นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม 10 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสม ระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 40 ราย และมีการประกาศแจ้ง Timeline แจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

โดย มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 (เฉพาะนิสิต ป.ตรี) ในเรื่องค่าตรวจโควิด-19 กรณีกลุ่มเสี่ยง รายละ 3,000 บาท ทั้งนี้ นิสิตกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการรับรองจากส่วนงาน หรือ ส่งรายชื่อโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ ในกรณีตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จะมีการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท