กัมพูชา สั่งล็อกดาวน์พนมเปญ 14 วัน หวังคุมโควิดระบาด ห้ามออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น

กัมพูชา สั่งล็อกดาวน์พนมเปญ 14 วัน หวังคุมโควิดระบาด ห้ามออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยเมื่อว่า กัมพูชาได้ตัดสินใจประกาศล็อกดาวน์กรุงพนมเปญ และเมืองตาเขมา (Ta Khmau) เป็นเวลา 14 วัน เพื่อพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมืองตาเขมาเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดกันดาล (Kandal) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร

สมเด็จฮุน เซนระบุว่า มาตรการล็อกดาวน์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 15 เม.ย. ไปจนถึงวันที่ 28 เม.ย.

สมเด็นฮุน เซนเปิดเผยว่า ในระหว่างที่มีการล็อกดาวน์นั้น ห้ามไม่ให้ประชาชนทุกคนออกจากบ้านหากไม่จำเป็น ยกเว้นสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงานหรือทำธุรกิจ และต้องมีจดหมายรับรองจากบริษัท หรือหน่วยงานท้องถิ่นของผู้เดินทาง

ประชาชนยังคงสามารถออกไปซื้ออาหารหรือสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ได้ แต่จะอนุญาตให้บุคคลเพียงสองคนในบ้านเท่านั้น และสามารถออกจากบ้านได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยต้องเดินทางไปยังตลาดที่ใกล้ที่สุดในท้องถิ่นของตน และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วย

สมเด็จฮุน เซนเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถออกจากบ้านได้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย และการรักษาระยะห่างทางสังคม