พนักงาน ธอส.สำนักงานใหญ่ ติดโควิด-19 กักตัวคนใกล้ชิด 31 คน

พนักงาน ธอส.สำนักงานใหญ่ ติดโควิด-19 กักตัวคนใกล้ชิด 31 คน
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานว่า เมื่อวานนี้ (12 เม.ย.64) มีพนักงานฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ปฏิบัติงานอยู่บริเวณอาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ (สนญ.) แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังจากเดินทางไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 11 เม.ย.64 เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ที่ร่วมเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลร่วมกันที่ จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย.64 ติดเชื้อโควิด-19

ดังนั้นธนาคารจึงดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยภายในอาคารสำนักงานตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ดังต่อไปนี้

1.พนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และจัดทำไทม์ไลน์

2.พนักงานที่มีความเสี่ยงสูง หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ปฏิบัติงานในส่วนเดียวกันกับพนักงานที่ติดเชื้อและเดินทางไปนอกสถานที่โดยรถตู้ของธนาคารร่วมกัน รวมจำนวน 31 ราย ให้ตรวจหาเชื้อ กักตัว ในสถานที่พักอาศัย และ Work from Home เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

3.ปิดพื้นที่บริเวณชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาดแบบ Big cleaning ด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ลิฟต์ และจุดสัมผัส

4.รายงานสภากาชาดไทย เพื่อกักกันหรือเรียกคืนโลหิตของพนักงานที่ติดเชื้อ เนื่องจากเข้าร่วมบริจาคโลหิตที่สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (ก่อนทราบข่าวเมื่อวันที่ 11 เม.ย.64 ว่าผู้ร่วมเดินทางไป จ.ชุมพร ติดเชื้อโควิด-19)

5.รายงานเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบ

ทั้งนี้ ธอส.ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทั้งในสำนักงานใหญ่ และที่ทำการสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ อาทิ การรักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing กำหนดจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการเพื่อลดความแออัด ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเพิ่มความถี่ของการทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้าใช้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์