เปิดไทม์ไลน์ รปภ. MRT สายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข ก่อนรู้ผลติดเชื้อโควิด-19

เปิดไทม์ไลน์ รปภ. MRT สายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข ก่อนรู้ผลติดเชื้อโควิด-19
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

รปภ. MRT สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบติดโควิด-19 เปิดไทม์ไลน์ไปหัวหิน กลับมา กทม. ค้างคืนกับเพื่อนที่ติดโควิด

วันนี้ (12 เม.ย.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT แจ้งประชาสัมพันธ์ ว่า ได้รับรายงานยืนยันมีพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกระทรวงสาธารณสุข โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยมีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้

  • วันที่ 1 เม.ย. 64 ปฏิบัติงานที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข
  • วันที่ 2-3 เม.ย. 64 ลาหยุด ไปหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • วันที่ 4 เม.ย. 64 ลาหยุด กลับมาพักค้างคืนกับเพื่อนที่กรุงเทพฯ (ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19)
  • วันที่ 5-8 เม.ย. 64 เวลา 19.00-07.00 น. ปฏิบัติงาน ที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข
  • วันที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 19.00 น. ปฏิบัติงาน ที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข เวลา 20.30 น. ได้รับแจ้งว่าเพื่อนที่พักค้างคืนด้วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงลากลับที่พัก
  • วันที่ 10 เม.ย. 64 หยุดงาน เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ที่โรงพยาบาล
  • วันที่ 11-12 เม.ย. 64 หยุดงาน กักตัวรอฟังผลอยู่ในที่พัก
  • วันที่ 12 เม.ย. 64 โรงพยาบาลยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้ารับการรักษา

**พนักงานไม่มีอาการใดๆ และขณะปฏิบัติงานมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดไปรับการตรวจหาเชื้อทันที และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้งเช็ดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานี เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่คืนวันที่ 9 เม.ย. 64

บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและของพนักงานเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีให้บริการทุกสถานี และสแกนไทยชนะเมื่อเข้า-ออกจากขบวนรถ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน