แม่ฮ่องสอนไข่แตกแล้ว! พบ 2 นศ.ติดโควิด-19 หลังไม่พบผู้ป่วยมานาน 1 ปีกว่า

แม่ฮ่องสอนไข่แตกแล้ว! พบ 2 นศ.ติดโควิด-19 หลังไม่พบผู้ป่วยมานาน 1 ปีกว่า
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

แม่ฮ่องสอน พบ 2 นักศึกษา กลับมาเยี่ยมญาติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ติดเชื้อโควิด-19 โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิงในเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 เม.ย.) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แจ้งให้ทราบว่าพบผู้ป่วยรายสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 รวม 379 วัน นั้น

ล่าสุด วันนี้ (10 เม.ย.) ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 คน  เป็นเพศหญิง อายุ 23 ปี และ 20 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการรักษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 การพบผู้ป่วยซึ่งมีความเชื่อมโยงกันกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไปเที่ยวยังสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการเข้าควบคุมโรคตามมาตรการเข้มข้นของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

สำหรับการสอบสวนโรคเพื่อหาผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายแรก อายุ 23 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด 24 ราย ซึ่งจะได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเช้าวันนี้ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 อายุ 20 ปี เพิ่งจะทราบผลการตรวจกลางดึกคืนเมื่อวานนี้ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม

ขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดแยกกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว

การปฏิบัติตัวทั่วไปให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอ-จาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรครื้อรัง และอยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ รวมทั้งให้แยกทำความสะอาด แยกน้ำดื่มเฉพาะ แยกสำรับอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว แยกขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ให้เก็บรวบรวม และทำลายเชื้อทุกวัน โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือลดความเสี่ยงด้วยการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า และปฏิบัติตามคำแนะนำในการ “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ”

แผนการจัดการโรงพยาบาลสนาม สถานที่โรงยิม สนามกีฬากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านป่าปุ๊ หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จำนวนเตียงสนาม เบื้องต้น 60 เตียง และสามารถขยายได้ถึง 120 เตียง  เกณฑ์การเปิด ระดับแผนสีแดง ผู้ป่วยที่รับเข้าไว้ใน รพ.สนาม ผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่ปรากฏอาการ โดยมีจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แพทย์ 1 คน พยาบาล 3-6 คน เจ้าหน้าที่ อส. 4 คน / ผลัด

การบริหารจัดการและความเข้มงวดต่อจากนี้

1.ให้ผู้เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกช่องทางต้องสแกน QR Code “สวัสดีแม่ฮ่องสอน” หรือ บันทึกภาพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดตรวจค้นที่กำหนด เพื่อให้สามารถติดตามได้ กรณีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี และเชียงใหม่ ให้รายงานตัวต่อ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเฝ้าระวังตนเอง หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชนและพื้นที่หนาแน่น เป็นเวลา 14 วัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปอยส่างลอง

2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลีกเลี่ยง หรือ งดการเดินทางไปในจังหวัด ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น และให้ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดโทรศัพท์แจ้ง หรือ รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ หากเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา และให้ผู้บังคับบัญชาทำหนังสือรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ชุมชน ให้สังเกตอาการด้วยตนเอง เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หากมีความผิดปกติ ให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ ที่หมายเลข 1669 ทันที และให้มีการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 4 ด่าน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

3. ให้สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิงและสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง ร้านอาหาร ทุกแห่ง เข้มงวดในการให้ผู้เข้าไปใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา กำหนดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหารไม่น้อยกว่า 1 เมตร งดการเต้น หรือ สัมผัสกัน และให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ตามแนวทางที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และให้ปิด หรือ งดให้บริการภายในเวลา 24.00 น. และเพิ่มความเข็มงวดตามมาตรการ DMHTT สำหรับงานประเพณี (งานสงกรานต์, งานปอยส่างลอง) ให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนหมู่มาก หากฝ่าฝืนจะดำเนินการสั่งระงับโดยทันที และงานคอนเสิร์ตมหรสพต้องขออนุญาตศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอพิจารณาอนุมัติ