กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานแจกันดอกไม้ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสมเด็จพระเทพฯ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปเยี่ยม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 มีนาคม เวลา 17.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปเยี่ยมนายวีระศักด์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ตึกมหิดลวรานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 1 โรงพยาบาลศิริราช

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีอาการดีขึ้นตามลำดับ