แกลเลอรีที่เกี่ยวกับ

ชาวบ้านเก็บ "อ้วกวาฬ" ได้ริมหาดหัวไทร มั่นใจเป็นของแท้ หวังขายได้ราคางาม