มะเร็งคร่าชีวิต ผู้ว่าฯ พะเยา ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ด้วยวัย 59 ปี

มะเร็งคร่าชีวิต ผู้ว่าฯ พะเยา ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ด้วยวัย 59 ปี
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม หลังป่วย ด้วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี ระยะลุกลาม โดยเข้ารับการรักษาครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่  27  มกราคม 2564 ที่ผ่านมา จนล่าสุดเมื่อเวลา 20.49 น.คืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ระบบการทำงานอวัยวะภายในร่างกายล้มเหลวหลายระบบ ส่งผลให้ ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ด้วยวัย 59 ปี  โดยในช่วงเย็นวันนี้จะได้มีพิธีน้ำหลวงอาบศพ ที่วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ได้เปิดเผยผ่านแถลงการณ์ระบุว่า นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 27  มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ต้วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี  ระยะลุกลาม โดยแสตงอาการติดเชื้อในระบบหางเดินปัสสาวะ และภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง

ต่อมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ประกอบกับภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ อันเนื่องมาจากภาวะตับวายเฉียบพลัน โดยคณะแพทย์และพยาบาล ได้ดำเนินการรักษาอาการต่างๆ การรักษาระบบหายใจล้มเหลว ด้วยเครื่องช่วยหายใจ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด พบภาวะการติดเชื้อใน

ระบบทาเดินน้ำดี ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง คณะแพทย์และพยาบาล วางแผนและดำเนินการรักษา ด้วยยาปฏิชีวนะและยาเพิ่มความดันโลหิต ต่อมาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน และตับวายเฉียบพลัน คณะแพทย์และพยาบาลได้

วางแผนและดำเนินการรักษา ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พบว่า มีอาการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสำคัญในร่างกายและไม่ ตอบสนองต่อการรักษา จนกระทั่งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ระบบการทำงานอวัยวะภายในร่างกายล้มเหลวหลายระบบ ส่งผลให้ ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ในเวลา 20.49  ณ หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพะเยา

โดยในช่วงเย็นวันนี้จะได้มีพิธีน้ำหลวงอาบศพ ที่วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สำหรับประวัติ "นายกมล เชียงวงค์" ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

 • โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 48
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59

ประวัติการทำงาน

 • 25 มกราคม 2550 ตำแหน่ง นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 • 24 สิงหาคม 2552 ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 • 14 กันยายน 2552 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 • 9 พฤษภาคม 2554 ตำแหน่ง รับโอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการ) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 12 มีนาคม 2555 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2557 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 1 ตุลาคม 2558 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 • 10 ตุลาคม 2559 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 • 1 ตุลาคม 2560 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • 1 ตุลาคม 2561 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • 1 ตุลาคม 2562 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา