"หลวงปู่ประยงค์" พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพ สิริอายุ 95 ปี 63 พรรษา

"หลวงปู่ประยงค์" พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพ สิริอายุ 95 ปี 63 พรรษา
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. หรือ หลวงปู่ประยงค์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร มรณภาพ สิริอายุ 95 ปี 63 พรรษา

วานนี้ (23 ม.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "วัดโสธรวราราม วรวิหาร" โพสต์แจ้งว่า กราบศรัทธาอาลัยยิ่ง เจ้าคุณหลวงปู่ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร สิริอายุได้ 95 ปี มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อประมาณเวลา 18.00 น. ในวันนี้

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโสธรวราราม วรวิหาร (ศาลาริมแม่น้ำบางปะกง)

09.00 น. - เคลื่อนสรีระสังขารจากโรงพยาบาลกรุงเทพ

11.00 น. - สรีระสังขารหลวงปู่ถึงวัดโสธรวราราม วรวิหาร

13.00 น. - พิธีขอขมา หลังจากนั้น พระสงฆ์และฆราวาส สรงน้ำศพ

17.00 น. - พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลังจากนั้น ปิดหีบ และสวด 1 จบ

19.00 น. - สวดอภิธรรม

ทั้งนี้ จะมีการสวดทั้งสิ้น 100 วัน

ประวัติ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. หรือ หลวงปู่ประยงค์

พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2468 ที่หมู่ 3 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงวัยเยาว์ จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดแสน ภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้ไปใช้ชีวิตฆราวาส แต่อุปนิสัยเป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม เวลาว่างจากงานได้พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของพระสายกัมมัฏฐาน

อุปสมบท

เมื่ออายุ 38 ปี เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2500 ที่วัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ

การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

เกียรติคุณ

พ.ศ. 2553 ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

 • พ.ศ. 2559 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12
 • พ.ศ. 2556 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
 • พ.ศ. 2552 เป็น เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
 • พ.ศ. 2546 เป็น เจ้าคณะอำเภอบางปะกง
 • พ.ศ. 2532 เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน
 • พ.ศ. 2529 เป็น พระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2528 เป็น เจ้าคณะตำบลบางวัว
 • พ.ศ. 2521 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน

งานเผยแผ่

พ.ศ. 2562 เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

สมณศักดิ์

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประคุณ วิบูลธรรมสโมธาน วิปัสสนาบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี โมลีภาวนาวรกิจ สิทธิธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์
 • พ.ศ. 2546 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

 • พ.ศ. 2543 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

 • พ.ศ. 2538 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

 • พ.ศ. 2533 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูประยุตพัฒนาภรณ์
 • พ.ศ. 2519 เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์