13 ภาพ "ลุงพล" ตั้งโต๊ะแถลงอีกรอบ ยืนยันสร้างพญานาคเพื่อส่วนรวม ไม่หวังประโยชน์เข้าตัว

รูปภาพของ "ลุงพล" ตั้งโต๊ะแถลงอีกรอบ ยืนยันสร้างพญานาคเพื่อส่วนรวม ไม่หวังประโยชน์เข้าตัว

อัลบั้มภาพทั้งหมด "ลุงพล" ตั้งโต๊ะแถลงอีกรอบ ยืนยันสร้างพญานาคเพื่อส่วนรวม ไม่หวังประโยชน์เข้าตัว