กกต.สั่งเลือกตั้ง อบจ.ใหม่ 64 หน่วย ใน 18 จังหวัด แต่กฎหมายห้ามผู้สมัครหาเสียง

กกต.สั่งเลือกตั้ง อบจ.ใหม่ 64 หน่วย ใน 18 จังหวัด แต่กฎหมายห้ามผู้สมัครหาเสียง
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

กกต.พิจารณาเเล้ว สั่งลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.ใหม่ 64 หน่วย ใน 18 จังหวัด 7 ก.พ.นี้ เหตุจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ กรณี ปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้ง ดังกล่าวมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ตามที่มาตรา 105 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 62 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนด

สั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง
ยกเลิกการเลือกตั้งนายก อบจ. จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง
ยกเลิกการเลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกอบจ.จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ใน 18 จังหวัด
สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 18 จังหวัด
ประกอบด้วย นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ลพบุรี นครสวรรค์ สระแก้ว ระยอง กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อุตรดิตถ์ อุดรธานี และอุบลราชธานี

กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 64

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใหม่นี้ 46 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวคือบัตร ลงคะแนนเลือกสมาชิกสภา อบจ.

ขณะที่อีก 15 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.เท่านั้น ส่วน 3 หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะได้รับบัตร 2 ใบคือทั้งเลือกนายกและสมาชิก สภาอบจ.

อย่างไรก็ตาม ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 64 (5) กำหนดไว้ว่า

กรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่ กกต. จะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคำนึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม