ประชาชนหนุน "ปฏิรูปตำรวจ" ช่วงโควิด-19 แคลงใจกรณีซื้อขายตำแหน่ง

ประชาชนหนุน "ปฏิรูปตำรวจ" ช่วงโควิด-19 แคลงใจกรณีซื้อขายตำแหน่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ซูเปอร์โพล ปชช. 98.6% เห็นด้วยช่วงโควิดคือจังหวะเหมาะนายกฯเร่งปฏิรูปตำรวจ ขณะ 98.9% สงสัยซื้อขายตำแหน่ง รับสินบน

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องนายกฯ กับ งานตำรวจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน1,675 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10-15 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาสำคัญ ที่ทำให้ ตำรวจและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ต้องเร่งแก้ไข ร้อยละ 91.8 ระบุ ยาเสพติด, ร้อยละ 87.8 ระบุ บ่อนพนัน  โดย ร้อยละ 98.0 ระบุ มีหลายเรื่องเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ที่ทำให้ต้องเร่งปฏิรูปตำรวจ ในขณะที่ ร้อยละ2.0 ไม่ระบุ

ทั้งนี้ ร้อยละ 98.9 เคลือบแคลงสงสัย ตำรวจซื้อขายตำแหน่ง รับสินบน ทุจริตต่อหน้าที่, ร้อยละ 98.7 ระบุ นายกรัฐมนตรีควรหาผู้นำหน่วยที่พร้อมร่วมมือ ปฏิรูปตำรวจ มาทำงาน อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 96.2 เชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรีจะสามารถปฏิรูปตำรวจสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำ แต่ร้อยละ 3.8 ไม่เชื่อมั่น นอกจากนี้ ร้อยละ 98.6 เห็นด้วยที่ช่วงวิกฤตโควิด คือ จังหวะเวลาเหมาะสมของนายกฯเร่งปฏิรูปตำรวจ เพื่อยับยั้ง ปัญหาซ้ำซาก ในอนาคต