กอ.รมน. ยอมรับเอกสารโซลาร์เซลล์อมก๋อย งบ 45 ล้าน เป็นของจริง ชี้แจงทำไมแพง?

กอ.รมน. ยอมรับเอกสารโซลาร์เซลล์อมก๋อย งบ 45 ล้าน เป็นของจริง ชี้แจงทำไมแพง?
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่ในโลกโซเชียล มีการแชร์ภาพเอกสารโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของ กอ.รมน.ภาค 3 งบประมาณติดตั้งโซลาร์เซลล์ จำนวนเงินกว่า 45 ล้านบาท 

พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า จากการประสานงานกับเลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 3 ทราบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารฉบับจริง และเป็นเอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ราคากลางของโครงการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 56 วรรค 1 ของภาครัฐ ด้วยวิธีการประมูลราคากลางผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง (e-Bidding)

สำหรับงบประมาณโครงการ 45 ล้าน ได้ผ่านการรับรองราคาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งรายละเอียดของโครงการพอสรุปได้ว่า เป็นการดำเนินการจำนวน 5 พื้นที่ ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ บ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แต่อย่างใด ได้แก่

          1. พื้นที่บ้านพะอัน ต.สบโขง

          2. พื้นที่บ้านจกปก ต.แม่ตื่น

          3. พื้นที่บ้านห้วยไก่ป่า ต.แม่ตื่น

          4. พื้นที่บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง

          5. ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง อ.อมก๋อย

โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างหลายรายการ ดังนี้

  • ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 210 กิโลวัตต์
  • เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน 120 ต้น
  • ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเทียม) จำนวน 998.40 กิโลวัตต์
  • ดำเนินการจัดทำโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน โดยมีการลากสายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 5,409 เมตร
  • ติดตั้งเสาไฟฟ้า