5 ภาพ เอ๊ะยังไง? "คุณหญิงสุดารัตน์" ไปกาฬสินธุ์ ช่วยเพื่อไทยหาเสียงนายก อบจ.

รูปภาพของ เอ๊ะยังไง? "คุณหญิงสุดารัตน์" ไปกาฬสินธุ์ ช่วยเพื่อไทยหาเสียงนายก อบจ.

อัลบั้มภาพทั้งหมด เอ๊ะยังไง? "คุณหญิงสุดารัตน์" ไปกาฬสินธุ์ ช่วยเพื่อไทยหาเสียงนายก อบจ.