CDC สหรัฐ ลดจำนวนวันกักตัวโรคโควิด-19 เหลือ “10 วัน”

CDC สหรัฐ ลดจำนวนวันกักตัวโรคโควิด-19 เหลือ “10 วัน”

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) เตรียมลดจำนวนวันกักตัว สำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยข้อปฏิบัติใหม่นี้ถูกนำเข้าที่ประชุมของกองกำลังป้องกันไวรัสโคโรนาทำเนียบขาว ในวันอังคารที่ผ่านมา โดยระบุว่า บุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน หรือ 7 วัน หากผลการตรวจหาเชื้อแสดงว่าเป็นลบ หรือไม่ติดเชื้อ 

ก่อนหน้านี้ CDC ชี้ว่า ระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ที่ 14 วัน แต่คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัส จะเริ่มแสดงอาการระหว่าง 4-5 วัน หลังจากได้รับเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ CDC เปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติในการรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนา ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 

ขณะนี้ สหรัฐมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 14.3 ล้านราย หายแล้ว 8.4 ล้านราย และเสียชีวิตแล้วกว่า 2.7 แสนราย