น้ำท่วมพัทลุง ขยายวงกว้าง 3 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 2,000 ครัวเรือน

น้ำท่วมพัทลุง ขยายวงกว้าง 3 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 2,000 ครัวเรือน

สถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงทั้ง 11 อำเภอเป็นเวลา 3 วัน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอริมภูเขาบรรทัดฝนตกหนักและหนักมาก ทำให้มีปริมาณสะสมบนภูเขาเป็นจำนวนมาก และได้ไหลหลากลงท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร และถนนทางเข้าหมู่บ้าน และถนนระหว่างอำเภอ

เจ้าหน้าที่สาธารณะภัยจังหวัดพัทลุง พบว่า ขณะนี้มีพื้นที่น้ำท่วมแล้วจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอกงหรา บริเวณบ้านชะรัด ตำบลชะรัด จำนวน 9 หมู่บ้าน บ้านคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม จำนวน 2 หมู่บ้าน อำเภอควนขนุน จำนวน 5 ตำบล คือตำบลนาขยาด ตำบลดอนทราย ตำบลมะกอกเหนือ ตำบลชะม่วง และตำบลควนขนุน ขณะที่พื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงนั้น ประชาชนได้รับผลกระทบพื้นที่ตำบลเขาเจียก และตำบลปรางหมู่

ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมไม่ต่ำกว่า 2000 ครัวเรือน

ขณะที่พื้นที่อำเภอควนขนุนซึ่งรองรับน้ำจากฝายท่าแนะนั้น ยังคงมีน้ำท่วมโดยเฉพาะตำบลชะม่วงและตำบลควนขนุน ระดับน้ำยังสูงประมาณ 20 -30 ซม. น้ำที่ท่วมบนถนนรถทุกชนิดยังสามารถผ่านได้ ขณะที่บริเวณตลาดควนขนุน ที่น้ำเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้น้ำยังท่วมขัง

ด้านสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุนได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายวางช้อนจำนวน 2 ชั้นกั้นน้ำทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนและร้านค้า

นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน กล่าวว่าพื้นที่ของอำเภอควนขนุนซึ่งรองรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำฝายท่าแนะอำเภอศรีบรรพต เมื่อมีการระบายน้ำออกจากฝายท่าแนะก็จะเข้าท่วมตำบลชะม่วง และตำบลควนขนุน และจนถึงขณะนี้ระดับน้ำท่วมบริเวณตลาดควนขนุนรับทรงตัวที่อยู่ 30 ซม. หากไม่มีฝนลงมาในพื้นที่ก็จะทำให้ระดับลดลง

การช่วยเหลือนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ของอำเภอออกสำรวจความเดือนร้อนของผู้ประสบภัย เบื้องต้นได้ส่งเรือท้องแบนไว้ประจำทุกหมู่บ้านที่มีท่วมสูง