กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2564 "สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. ๒๕๖๔"

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2564 "สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. ๒๕๖๔"
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์รูปวัวหน้าตาสดใสและขวดนมสด พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย "สิรินธร" ให้แก่ "ร้านภูฟ้า"

ทั้งนี้ นอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แล้ว ยังพระราชทานพรปีใหม่ "สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. 2564" ความว่า

ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต
มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย
คนยังอยู่จนยากลำบากกาย
ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี
ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา
มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขขี
สุขภาพของเด็กเติบโตดี
ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง

สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. ๒๕๖๔