เรือนจำฐานทัพเรือปล่อยตัว 17 ผู้ต้องขังคืนสู่อิสรภาพ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เรือนจำฐานทัพเรือปล่อยตัว 17 ผู้ต้องขังคืนสู่อิสรภาพ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

พระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เรือนจำฐานทัพปล่อยตัวผู้ต้องขังคืนสู่อิสรภาพ   

(30 ต.ค.63) พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษ ณ เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี  นาวาตรี จรูญ ศรีพลาย ผู้บังคับเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ คณะนายทหาร ข้าราชการและญาติ ตลอดจนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจำนวน 17 คน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ 

นาวาตรี จรูญ ศรีพลาย กล่าวว่า เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษเพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนั้น สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังในวันนี้เป็นการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ในส่วนของเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบมีนักโทษที่ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัวทันทีรวม 43 นาย โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับการลดหย่อนจำนวน 18 นาย และได้รับการปล่อยตัวทันที 17 นาย

ทั้งนี้ เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เช่น การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพ การใช้ชีวิตในสังคมและการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก 

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับตัวเป็นคนดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป และให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของบิดามารดา ครอบครัวและประเทศชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่หวนกลับไปทำในสิ่งที่ผิดซ้ำอีก