"ธัญญ์วาริน" ส.ส.ก้าวไกล ไม่รอด! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อ ที่เหลือรอดหมด

"ธัญญ์วาริน" ส.ส.ก้าวไกล ไม่รอด! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อ ที่เหลือรอดหมด
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.จำนวน 32 คนของฝ่ายรัฐบาล และอีก 32 คนของฝ่ายค้าน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) เนื่องจากถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมของคณะตุลาการเพื่อแถลงด้วยจาจาและลงมติ ก่อนออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดยเริ่มอ่านในส่วนของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก่อน

โดยศาลได้อ่านคำวินิจฉัยในส่วนของผู้ถูกร้องทั้งหมด 32 คน เรียงตามลำดับผู้ถูกร้อง ซึ่งทั้ง 29 คน ศาลวินิจฉัยว่าไม่มีการประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ทำให้ไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

ขณะที่อีก 3 คน สมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงแล้ว คือ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล และสมเกียรติ ศรลัมพ์ จึงให้มีการจำหน่ายคดี

ล่าสุด เมื่อเวลา 16.33 น. ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก มีมติว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ประกอบกิจการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมีเอกสารรายได้ระบุว่ามีรายได้จากการผลิตสื่อโทรทัศน์ สารคดี ละคร ฟังได้ว่า บริษัทฯ ตั้งขึ้นเพื่อรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อในการส่งเนื้อหาสาระไปสู่มวลชนที่สามารถสื่อความได้เป็นการทั่วไปได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าประกอบกิจการสื่อมวลชน

พบว่า ธัญญ์วาริน มีการถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนดังกล่าวจริง และเกิดขึ้นในช่วงที่พรรคอนาคตใหม่มีการยื่นรายชื่อผู้สมัคร ขณะที่เอกสารประชุมสามัญมีพิรุธ แม้ปรากฏหนังสือโอนหุ้นไปแล้วก็ตาม แต่เป็นการจัดทำขึ้น เพื่อให้คนนอกเข้าใจว่าตนเองไม่ได้ถือหุ้น การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีการยื่นคำร้องด้วย ขณะที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงเอกสารหลักฐานว่ามีการประชุมสามัญจริง ไม่มาให้ศาลไต่สวน

ธัญญ์วาริน จึงพ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.ตามลักษณะต้องห้ามในตาม รธน. ณ เวลาที่มีการยื่นสมัครรับเลือกตั้ง จึงให้พ้นสมาชิกภาพตั้งแต่ 6 ก.พ. 2562

ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยสำนวนที่ 2 ส่วนของ ส.ส.ฝ่ายค้าน ปรากฎว่ามีเพียง ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ที่ถือหุ้นในกิจการสื่อ ขณะที่อีก 28 คนไม่ได้ถือหุ้นในกิจการสื่อ ส่วนอีก 3 คน ศาลให้จำหน่ายคดีเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกวินิจฉัยยุบพรรคไปแล้ว คือ พล.ท.พงศกร รอดชมภู, สุรชัย ศรีสารคาม และชำนาญ จันทร์เรือง

ส่วน ส.ส.ฝ่ายค้าน ประกอบด้วย

พรรคอนาคตใหม่ 20 คน ได้แก่

1.พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ

2.ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

3.พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

4.สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

5.ชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

6.วินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ

7.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

8.คารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

9.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

10.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

11.ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

12.วิภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

13.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

14.สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

15.ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.

16.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี

17.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม

18.จิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา

19.ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก

20.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม.

พรรคเพื่อไทย 4 คน ได้แก่

1.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย

2.นิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก

3.จักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่

4.ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์

พรรคเพื่อชาติ 4 คน ได้แก่

1.สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

2.ลินดา เชิดชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ

3.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.บัญชีรายชื่อ

4.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเสรีรวมไทย จำนวน 3 คน ได้แก่

1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ

2.ธนพร โสมทองแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

3.พัชนี เพ็ชรจินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคประชาชาติ 1 คน ได้แก่ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ