สถานทูตเยอรมนี แถลงต้อนรับการชุมนุมอย่างสันติ ยินดีรับข้อเรียกร้องส่งต่อรัฐบาล

สถานทูตเยอรมนี แถลงต้อนรับการชุมนุมอย่างสันติ ยินดีรับข้อเรียกร้องส่งต่อรัฐบาล

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำกรุงเทพมหานคร ออกหนังสือเมื่อวานนี้ (25 ต.ค.) ระบุว่า สถานทูตต้อนรับการชุมนุมในวันนี้ (26 ต.ค.)

เอกสารฉบับดังกล่าวยังระบุอีกว่า สถานทูตเยอรมนียังยอมรับถึงสิทธิในการชุมนุมของพลเมืองไทย แม้จะชุมนุมใกล้กับที่ตั้งสถานทูตอีกด้วย

"สถานเอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียอมรับสิทธิการชุมนุมโดยสันติของพลเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงการชุมนุมใกล้สถานทูต"

นอกจากนี้ สถานทูตเยอรมนี ระบุต่อไปว่า สถานทูตทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ภายใต้มาตรา 22 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต และสถานทูตเยอรมนียังขอชมเชยต่อการคุ้มครองการชุมนุมโดยสันติอีกด้วย

ไม่ใช่แค่นั้น สถานทูตเผยอีกว่า พร้อมรับหนังสือจากผู้ชุมนุมที่จะยื่นให้รัฐบาลเยอรมนีหากมีท่าทีที่สันติ