สำนักพุทธฯ ลั่น ห้ามพระ-เณรร่วมม็อบ อ้างคำสั่งมหาเถรสมาคม ไม่ให้ภิกษุยุ่งการเมือง

สำนักพุทธฯ ลั่น ห้ามพระ-เณรร่วมม็อบ อ้างคำสั่งมหาเถรสมาคม ไม่ให้ภิกษุยุ่งการเมือง
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักพระพุทธศาสนา ทำหนังสือแจ้งเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม หลังพบสามเณรเข้าร่วมกลุ่มการชุมนุม โดยอ้างอิงคำสั่งมหาเถรสมาคม ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวกับการเมือง พ.ศ. 2538
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม กรณีพบสามเณรเข้าร่วมกับกลุ่มการชุมนุม ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับทราบข่าว กรณีการชุมนุมของกลุ่มคนบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยพบว่ามีสามเณรรูปหนึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มชุมนุมด้วย

ในเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าสามเณรรูปดังกล่าวพักอาศัยชั่วคราวที่วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จึงได้ประสานเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ทราบว่าสามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า เป็นชาวจังหวัดพะเยา ขณะนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่หอพักของทางวิทยาลัยศาสนศึกษา และทางเจ้าอาวาสวัดสุทธิมรารามได้ว่ากล่าวตักเตือนในพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม และสามเณรรูปดังกล่าวได้ขอออกจากวัดไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอนมัสการว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ และอาจเข้าข่ายการขัดคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538