ชาวเมืองประจวบฯ ประกาศปกป้องสถาบัน

ชาวเมืองประจวบฯ ประกาศปกป้องสถาบัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวเมืองประจวบฯ ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และปืนใหญ่หน้าที่ว่าการอำเภอ

ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนชาวอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง รวมจำนวนประมาณกว่า 2000 คน ร่วมกันเข้าแถวร้องเพลงชาติเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา ที่บริเวณหน้าเสาธงเสียงดังกึกก้อง พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย บริเวณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี ซึ่งมีปืนใหญ่สมัยสงครามติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจ ให้ตระหนักพึงระลึกในความเป็นเอกราชของชาติไทยที่บรรพบุรุษและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ร่วมกันกอบกู้เอาไว้

ซึ่งหลังจากที่ประชาชนชาวเมืองประจวบได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ และประกาศเจตนารมณ์จบแล้ว นายสรรเพชญ วิโรจน์เวชภัณฑ์ ประธานกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันประจวบคีรีขันธ์ ได้นำสมาชิกกลุ่มร่วมกับชาวเมืองประจวบคีรีขันธ์ เดินถือภาพพระฉายาลักษณ์ และป้ายรณรงค์สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกตามเส้นทางต่างๆ และตำรวจ สภ.เมืองประจวบฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอเมือง(อส.) คอยดูแลความสงบเรียบร้อย ซึ่งได้เริ่มต้นเดินไปตามถนนพิทักษ์ชาติ ถนนสละชีพ และถนนสู้ศึก ก่อนจะวนกลับมาสู่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบ และแยกย้ายกันกลับบ้าน โดยเหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปตามปกติ ไม่มีเหตุการณ์อื่นใดเกิดขึ้น